Main Page Sitemap

Super loto 24 mart 2018

Kramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olmas kouluyla bayiler ve darece belirlenen ubeler gagner de la place dans un petit studio yükümlüdür.
SÜPER loto EN ÇOK Çikan numaralar 552 haftada Süper Lotoda en çok çkan numaralar içerisinde birinci srada olan 35 says toplam 80 kez çkt.
Hafta ÇEKL sonuÇlari tarihinde Ankara-Balgatta noter huzurunda çkan numaralar belli oldu.
Süper Loto çekilii, Milli Piyango daresi (MP) sayfasnda açkland, bu haftann devirli ikramiye tutar 3 milyon 221 chaine youtube gagner de l'argent bin 536 Türk Liras.13 says 79 kez, 37 says 76 kez, 1 says 73 kez, 4 ve 45 numaralar 71 kez çkt.Süper Loto sonuçlar, ikramiye tutar.221.536 TL derniere machine a sous gratuite free slots olurken datlacak toplam ikramiye tutar.334.122.Kramiyeler, çekili tarihinden itibaren 1 yl geçtikten sonra zaman amna urar.42 says 50 kez çkarken, 552 haftada en az çkan say 52 oldu.Geçen hafta büyük ikramiye devretti, devrettii ikramiye tutar.493.056,41 TL olarak açkland.Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmad sürece dier haftalara devredecektir.6x x x.
Bu haftaya dair ans oyununda, talihli numaralar haber içeriinde yer alrken, kurumun sorgulama sayfasnda büyük ikramiyeye dair veriler açklanyor.
Oyuna DAR resm AÇiklamalar dare tarafndan düzenlenen, katlmclarn 1-54 say kümesi içinden çekilile belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 saynn doru tahmin edilmesine dayanan ve ksaca " oyun " olarak da ifade edilen ans oyunudur.55 says 44 kez çkt.54 numara içerisinde çkan ansl 6 rakam kurum tarafndan açkland.Kramiyelerin, bayiler ve ubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir.Sistem tarafndan kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmi, yrtlm, zaman amna uram, iptal edilmi biletlere ikramiye ödenmez.Hafta, devretti 6 Bilen Kii/ kramiyesi, devir.023.686,99 TL 5 Bilen Kii/ kramiyesi 147 Kii.798,40 TL 4 Bilen Kii/ kramiyesi.371 Kii 87,50 TL 3 Bilen Kii/ kramiyesi 142.645 Kii 12,65.Geçen hafta birinci devir gerçekleti.En az çkan numaralar içerisinde 32 says 53 kez çkarken, 11, 28 ve 44 numaralar, 44 kez çkt.Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen saylar, barkot, bilet güvenlik numaras ve arka yüzündeki bilet seri numarasnn açk ekilde okunmas gerekir.
Süper Loto oyunu çekililerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MP ubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MP Genel Müdürlümüz tarafndan ödenecektir.

Sitemap